Trương Đức Hiến | Viettrekking

Trương Đức Hiến

Trương Đức Hiến

Hướng dẫn viên

Hiến từng là một khách hàng thân thiết đã đi nhiều tour của Viettrekking. Sau đó, để theo đuổi đam mê, anh đã không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, tham gia vào các khóa học về kỹ năng sinh tồn, huấn luyện sơ cấp cứu, học hỏi về văn hóa vùng miền..để trở thành một hướng dẫn viên chuyên nghiệp của Viettrekking.

Translate »
1900 2869