Chính sách hoàn hủy

1. Chính sách hủy tour do khách hàng :

– Hủy trước 15 ngày tính đến ngày khởi hành: Khách hàng được hoàn trả 100% chi phí tour.

– Hủy trong vòng 08 ngày tới 15 ngày tính đến ngày khởi hành: Khách hàng được hoàn trả 50% chi phí tour.

– Hủy trong vòng 07 ngày hoặc dưới 07 ngày tính đến ngày khởi hành: Khách hàng bị trừ 100% chi phí tour.

2. Chính sách hủy tour do Viettrekking :

-Khách hàng được hoàn trả 100% chi phí tour.

3. Trường hợp bất khả kháng :

– Trường hợp bất khả kháng bao gồm các sự kiện hoặc tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các Bên như chiến tranh, bạo động, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, đình công hay sự thay đổi về chính sách, pháp luật của chính phủ…

– Viettrekking hoặc khách hàng không có quyền yêu cầu bất kỳ hình phạt hoặc bồi thường nào trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, cả hai bên sẽ cùng nhau thảo luận và hợp tác tìm ra giải pháp thích hợp để khắc phục tổn thất, thiệt hại do bất khả kháng gây ra. Để hỗ trợ khách hàng tốt nhất, Viettrekking có chính sách bảo lưu số tiền tour cho Quý khách đến tháng 05/2021.

– Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, Bên bị bất khả kháng phải có trách nhiệm thông báo cho Bên còn lại ngay lập tức và có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại phát sinh.

4. Thời gian hoàn trả chi phí tour

-Khách hàng được hoàn trả chi phí tour sau 07-10 ngày tính từ ngày huỷ tour.