Xe Hà Nội – Sapa

Xe giường nằm Hà Nội – Sapa

Xe cabin đơn Hà Nội – Sapa