Tuyển Dụng | Viettrekking

Tuyển Dụng

Vị trí Số lượng Địa điểm Mô tả
Designer 1 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Chuyên viên Media 1 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour du lịch 2 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Trưởng phòng kinh doanh tour du lịch 1 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Kế toán tổng hợp 1 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh khách sạn 2 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Giám đốc kinh doanh 1 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Trưởng phòng Marketing 1 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Marketing Executive 1 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Xem chi tiết Ứng tuyển
Translate »
1900 2869