Đặng Quang Điện | Viettrekking

Đặng Quang Điện

Đặng Quang Điện - Viettrekking

Đặng Quang Điện

Hướng dẫn viên

Gia nhập đội ngũ Viettrekking từ đầu năm 2020 và là hướng dẫn viên trẻ tuổi nhất, Điện gây ấn tượng bởi tính cách hài hước và sự chu đáo, nhiệt tình, thân thiện. Điện mang đến cảm giác ấm áp của người thuyền trưởng luôn chăm sóc mọi người, vượt qua mối quan hệ của tour guide – khách hàng và trở thành một người bạn đường thân thiết đáng tin cậy.

Translate »
1900 2869