Lê Minh Trí (Mr.) | Viettrekking

Lê Minh Trí (Mr.)

Lê Minh Trí (Mr.)

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TGĐ DỰ ÁN

Lê Minh Trí là người đồng sáng lập Viettrekking và luôn đồng hành dẫn dắt Viettrekking từ những ngày đầu mới thành lập.

Anh giữ vai trò chính trong việc hoạch định các chiến lược và chính sách của công ty, đồng thời tạo lập các mối quan hệ đối ngoại, kết nối hợp tác với nhiều đối tác quan trọng.

Translate »
1900 2869