Phiếu miễn trừ trách nhiệm online | Viettrekking

Phiếu miễn trừ trách nhiệm online

Phiếu miễn trừ trách nhiệm, sau đây gọi là “Phiếu Miễn Trừ”, được thực hiện vào ngày   tháng   năm     ,  bởi, Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Viettrekking (Sau đây gọi là “Viettrekking”), và

Ông/Bà:                                               , mang CMND/ Hộ chiếu số                             Địa chỉ tại                     (Sau đây được gọi là “Khách hàng”).

Xét rằng: Viettrekking hoạt động kinh doanh du lịch mạo hiểm, bao gồm dịch vụ vận chuyển, lưu trú, leo núi, cắm trại và các hoạt động khám phá cho khách hàng;

Xét rằng: Khách hàng có nhu cầu sử dụng một hoặc nhiều loại hình dịch vụ du lịch mạo hiểm do Viettrekking cung cấp;

Xét rằng: Viettrekking sẵn sàng cung cấp dịch vụ du lịch cho khách hàng theo các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

 1. Khách hàng đồng ý sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại về người và tài sản có liên quan trực tiếp hay không trực tiếp đến các dịch vụ do Viettrekking cung cấp (Khách hàng hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng các hoạt động du lịch mạo hiểm như leo núi, và cắm trại,… luôn tồn tại các yếu tố rủi ro, nguy hiểm không liên quan đến các yếu tố bảo đảm an toàn trong phạm vi các dụng cụ do công ty cung cấp).
 2. Khách hàng chấp thuận quyền hạn của Hướng dẫn viên, người quản lý, nhân viên Viettrekking và tuân thủ các quy định trong việc leo núi, bảo vệ rừng và không chấp nhận trường hợp ngoại lệ.
 3. Viettrekking sẽ không nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất cứ khách hàng nào vi phạm quy định và pháp luật Việt Nam.
 4. Khách hàng đồng ý rằng Viettrekking có thể chỉnh sửa và thay đổi lịch trình đối với tất cả các tour dựa vào lịch trình có sẵn, tùy thuộc vào các yếu tố an toàn, hoặc thay đổi của điều kiện thời tiết. Trong trường hợp này, khách hàng hiểu và thuận theo sự hướng dẫn của Hướng dẫn viên, đồng thời sẽ không đòi hỏi bất cứ sự bồi thường nào từ Viettrekking.
 5. Khách hàng đồng ý rằng Viettrekking tổ chức các tour mạo hiểm đòi hỏi cao về thể lực, được thực hiện tại vùng sâu vùng xa và không có đầy đủ các trang thiết bị y tế. Vì vậy, khách hàng chấp nhận các rủi ro và không thực hiện hành vi khiếu nại Viettrekking đối với bất cứ tai nạn hoặc ốm đau nào. Bên cạnh đó, Viettrekking cung cấp hợp đồng bảo hiểm du lịch trị giá 20.000.000 VNĐ cho khách hàng trong suốt quá trình tham gia tour và sẽ phối hợp cùng khách hàng để xử lí các vấn đề không may xảy ra.
 6. Khách hàng đồng ý kết thúc hành trình theo quyết định của Hướng dẫn viên nếu không thể hoàn thành bất cứ giai đoạn nào của chuyến đi vì lý do không đủ sức khỏe/thể lực.
 7. Khách hàng đồng ý tự chi trả cho tất cả các chi phí phát sinh (ăn nghỉ, máy bay, phương tiện đi lại) nếu hành trình kết thúc không đúng như dự kiến vì những lí do bất khả kháng, hoăc trường hợp khách hàng phải kết th­úc hành trình trước do điều kiện sức khỏe/thể lực.
 8. Khách hàng đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thiết bị và dụng cụ được giao (nếu có) và khách hàng phải chịu chi phí bồi thường nếu làm mất hoặc để quên

Các điều khoản của Phiếu Miễn Trừ này và các thỏa thuận phải được đọc đầy đủ, không tách rời và được hai bên thực thi.

Dưới sự làm chứng, Viettrekking và khách hàng cùng đồng ý thực hiện và ký tên trên phiếu miễn trừ này.

Thông tin khách hàng

  Tôi cam kết các thông tin cá nhân trên là chính xác và hoàn toàn đồng ý, chịu trách nhiệm với những gì đã cam kết

  2 × four =

  Translate »
  1900 2869